Školenie VISTAFIX 3

V dňoch 24.-25. februára 2016 sme zorganizovali ŠKOLENIE Vistafix 3 v spolupráci s Cochlear Academy, zastúpenou školiteľom Traning Manager Baha & Vistafix, Ms. Margaret S Price , firmou CMI, Ing Stanislavom Winklerom a Prof. MUDr. Milanom Profantom, ORL FNsP, Antolská 11, Bratislava.

Galéria