Spolupracujeme

​​

Prof. Werner Roschman MSc.
Roschmann Epithetik, Nemecko, Ulm

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
ORL FNsP, Antolská 11, Bratislava

Dr. h. c. Prof. Mudr. Andrej Jenča CSc.
FN L. Pasteura, Košice

Prof. MUDr. Peter Stanko CSc.
Klinika stomatológie, Heydukova 10, Bratislava

doc. MUDr. Dagmar Statelová PhD
Univerzitná nemocnica, Kolárova 2, Martin

doc. MUDr. Ladislav Czakó PhD., MPH
Klinika ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie UNB, Ružinovská 6, Bratislava

doc. MUDr. Pavel Doležal CSc.
Klinika ORL Nemocnica Sv. Michala a.s., Bratislava

MUDr. Marián Sičák PhD
Ústredná nemocnica vojenská, Ružomberok

MUDr. Irina Golierová Csc.
Prednostka detskej ORL Kramáre

MUDr. Vlastimil Minaroviech
Klinika plastickej chirurgie UNB, Ružinovská 6, Bratislava

MUDr. Martin Boháč
Klinika Plastickej Chirurgie UNB, Ružinovská 6, Bratislava

Ivana Prieložná-Kazíková
Očná protetika, Gorkého 11, Bratislava