Školenie VISTAFIX 3

V dňoch 24.-25. februára 2016 sme zorganizovali ŠKOLENIE Vistafix 3 v spolupráci s Cochlear Academy, zastúpenou školiteľom Traning Manager Baha & Vistafix, Ms. Margaret S Price , firmou CMI, Ing Stanislavom Winklerom a Prof. MUDr. Milanom Profantom, ORL FNsP, Antolská 11, Bratislava.
Školenie bolo zamerané na osvojenie si práce s magnetickými implantátmi VISTAFIX 3. Prvý deň bol zameraný na teoretické prednášky po ktorých si účastníci na fantómoch vyskúšali praktické vŕtanie do kosti a naskrutkovanie implantátov. Druhý deň bol operačný. Účastníci školenia cez, videoprojekciu z operačnej sály videli celý priebeh operácie dvoch pacientov, u ktorých sa odstránila zakrpatená ušnica a následne sa naimplantovali implantáty VISTAFIX 3. Pacientom po zahojení, po štyroch až šiestich týždňoch, vyhotovíme epitézy ucha. Všetci účastníci po skončení školenia dostali certifikáty Surgical Aspects of Cochlear Vistafix 3.